Cropped image
Informasjon

Generell info legges her.

Trond Olsen
Advokat
 
Tlf +47 76 97 77 90
Mob +47 99 29 57 07
Epost trond@advokat-olsen.no
   
Trond Olsen er ansvarlig advokat og daglig leder i firmaet. Trond er en energisk advokat med særlig kompetanse innenfor forretningsjuridisk rådgivning, bo og skiftebehandling og arv og skifte. Trond har under hele sin praksis vært oppnevnt som bobehandler ved Ofoten tingrett. Se fullstendig beskrivelse av Trond under beskrivelsen av firmaet.

Trond ble tildelt advokatbevilling høsten 2003 gjennom sin stilling som dommerfullmektig ved Ofoten tingrett.

Trond er genuint interessert i forretningsdrift og det dette fører med seg av utfordringer for det enkelte selskap og dets ledelse. Trond rådgir dessuten på fast oppdrag for Begravelsesbyrået Lilja AS deres kunder om skiftebehandling der hvor dette er ønskelig.
Trond Olsen
 
« tilbake