Cropped image
Informasjon

Generell info legges her.

Lover
» Fri rettshjelp
Nyttig informasjon om fri rettshjelpsordningen og regelverk tilknyttet denne.
 
» Norges lover
På denne nettbaserte lovdatabasen finnes blant annet gjeldende lover og forskrifter.
 
» Praktisk informasjon
Blant annet praktisk informasjon om de fleste rettsområder, generelle råd og tips i møte med advokaten.
 
Regler
» Advokatforeningen
Her finnes blant annet advokaters etiske regelverk ved advokatoppdrag.
 
» Klageordningen for advokattjenester (disiplinærordningen)
Det er adgang til å få prøvet brudd på god advokatskikk og salærets størrelse. Nærmere informasjon om ordningen og vilkår for å benytte denne finnes på denne linken.
 
Tilsluttet selskap
» Begravelsesbyrået Lilja AS
Advokatfirmaet Trond Olsen AS rådgir på løpende basis byrået og dets kunder.