Cropped image
Informasjon

Generell info legges her.

Hva vi tilbyr

Arv- og skifte, privatrettslig familierett:

 • samboerkontrakter og ektepakter
 • økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd
 • bosteds- og samværsavtaler for barn - foreldre
 • arveplanlegging og - oppgjør, testamenter
 • bobehandling
 • prosedyre i ovennevnte problemstillinger.


Offentlig rett:

 • barnevernsaker
 • trygdesaker
 • forvaltningsklager
 • plan- og bygningsrett


Fast eiendom:

 • rådgivning og dokumenter ved leie, kjøp og salg av fast eiendom;
 • fullstendig oppgjørsoppdrag ved eiendomssalg, herunder tinglysning
 • jordskifte
 • pant


Selskapsrett:

 • forretningsjuridisk rådgivning
 • opprettelse og omdannelse av virksomhet; herunder utarbeidelse av aksjonæravtaler og øvrige selskapsdokumenter


Strafferett:

 • forsvarer og bistandsadvokatoppdrag


Arbeidsrett:

 • rådgivning i ulike arbeidsrettslige problemstillinger som;
 • omstilling og nedbemanning,
 • ansettelse / permittering / oppsigelse / avskjed


Tvangssalg / bobehandling:

 • gjeldsforhandling
 • konkurs